Like Njoy kinderdagverblijf Zoetermeer Share Njoy kinderopvang Zoetermeer Youtube kanaal kinderdagverblijf njoy Feed kinderdagverblijf Zoetermeer

Algemeen

  • Njoy is een kinderdagverblijf dat deskundige kinderopvang biedt voor kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar. Door een natuurlijke en huiselijke omgeving te creĆ«ren en een uniek en verantwoord pedagogisch beleid te voeren, biedt Kinderdagverblijf Njoy kwaliteit die aansluit bij de wensen van ouders en/of verzorgers. Njoy biedt een veilige omgeving waarin uw kind makkelijk vertrouwd kan raken en waarin wij, als kinderdagverblijf, een bijdrage kunnen leveren aan een optimale ontwikkeling van uw kind.

Kinderdagverblijf Njoy verzorgt professionele kinderopvang in Zoetermeer. Wij bieden opvang aan kinderen in de leeftijd van zes weken tot vier jaar op de kinderdagverblijf Njoy in Zoetermeer en vanaf vier op de buitenschoolse opvang op de locatie Marsmanhove 25 te Zoetermeer.

Wij zijn van mening dat kinderopvang voor zowel de kinderen als hun ouders een plezierige ervaring dient te zijn. Want de stap om je kind aan de zorg van een ander toe te vertrouwen is al groot genoeg ‘Uw kind ook onze zorg’ is ons motto.

Kinderdagverblijf Njoy is een klantgerichte en service verlenende organisatie. Wij stellen ons ten doel de belangen van ouders, kinderen en pedagogisch medewerkers te behartigen. Wij staan voor een goede begeleiding van de pedagogisch medewerkers en goede faciliteiten zodat zij hun werk optimaal uit kunnen voeren. De pedagogisch medewerkers stralen dit uit naar de ouders waardoor zij vertrouwen ontwikkelen in diegene die voor hun kind zorgen. De ouders zullen hierdoor zowel thuis als op het werk rust ervaren, waardoor ook het kind zich prettig voelt en zich goed kan ontwikkelen

Wij realiseren ons dat de keuze voor een kinderdagverblijf voor uw kind een weloverwogen afweging is waar veel aspecten een rol spelen. Wij hopen dat u na het rondkijken op onze website over een aantal van deze aspecten een beeld heeft gekregen hoe wij daarmee omgaan. Echter kunnen wij ons goed voorstellen dat u nog vragen heeft en graag een kijkje wilt nemen op ons kinderdagverblijf.