Like Njoy kinderdagverblijf Zoetermeer Share Njoy kinderopvang Zoetermeer Youtube kanaal kinderdagverblijf njoy Feed kinderdagverblijf Zoetermeer

Gezondheid

  • Njoy is een kinderdagverblijf dat deskundige kinderopvang biedt voor kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar. Door een natuurlijke en huiselijke omgeving te creëren en een uniek en verantwoord pedagogisch beleid te voeren, biedt Kinderdagverblijf Njoy kwaliteit die aansluit bij de wensen van ouders en/of verzorgers. Njoy biedt een veilige omgeving waarin uw kind makkelijk vertrouwd kan raken en waarin wij, als kinderdagverblijf, een bijdrage kunnen leveren aan een optimale ontwikkeling van uw kind.

Kinderdagverblijf Njoy is de leefwereld van uw kind. Wij vinden het dan ook belangrijk dat deze wereld hygiënisch en veilig is.

In alle ruimtes en lokalen op de locaties wordt jaarlijks een risico-inventarisatie met betrekking tot gezondheid (RIG) uitgevoerd. Aan de hand hiervan worden actieplannen gemaakt waarin beschreven wordt wat wij eraan doen om de gezondheidsrisico’s te verkleinen. Wanneer het actieplan is afgerond bespreken wij dit met alle betrokkenen van de locatie en maken goede afspraken voor de dagelijkse werkzaamheden.

Kinderdagverblijf Njoy volgt de richtlijnen van de GGD omtrent ziektes: “gezondheidsrisico’s in een kindercentrum”.
Deze omschrijft de meest voorkomende ziektes en gaat in op de herkenning daarvan, de incubatietijd, de gevaren en gevolgen en het gebruik van medicijnen. Deze richtlijnen geven ook aan wanneer uw kind wel of juist niet opgevangen kan worden als het ziek is.