Like Njoy kinderdagverblijf Zoetermeer Share Njoy kinderopvang Zoetermeer Youtube kanaal kinderdagverblijf njoy Feed kinderdagverblijf Zoetermeer

Veiligheid

  • Njoy is een kinderdagverblijf dat deskundige kinderopvang biedt voor kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar. Door een natuurlijke en huiselijke omgeving te creëren en een uniek en verantwoord pedagogisch beleid te voeren, biedt Kinderdagverblijf Njoy kwaliteit die aansluit bij de wensen van ouders en/of verzorgers. Njoy biedt een veilige omgeving waarin uw kind makkelijk vertrouwd kan raken en waarin wij, als kinderdagverblijf, een bijdrage kunnen leveren aan een optimale ontwikkeling van uw kind.

Veiligheid is een belangrijk uitgangspunt voor professionele kinderopvang. Veiligheid is voor Kinderdagverblijf Njoy daarom een constant aandachtspunt. Hierbij wordt iedere dag stil gestaan en er wordt nagegaan of de veiligheid van de kinderen voldoende gewaarborgd is. Enkele voorbeelden hiervan zijn;

  • De vestigingsmanagers en onze pedagogisch medewerkers zijn in het bezit van BHV (bedrijfshulpverlener) en kinder EHBO.

  • De toegang tot het kinderdagverblijf is beveiligd met een pasjes systeem.

  • De ramen zijn beplakt met veiligheidsfolie en/of veiligheidsglas

  • Dat de inventaris in goede staat is en het speelgoed niet kapot etc.

Op alle locaties wordt jaarlijks een risico-inventarisatie met betrekking tot veiligheid (RIV)uitgevoerd. Aan de hand hiervan worden actieplannen gemaakt waarin beschreven wordt wat wij eraan doen om de veiligheidsrisico’s te verkleinen.