Like Njoy kinderdagverblijf Zoetermeer Share Njoy kinderopvang Zoetermeer Youtube kanaal kinderdagverblijf njoy Feed kinderdagverblijf Zoetermeer

Informatie boekje

  • Njoy is een kinderdagverblijf dat deskundige kinderopvang biedt voor kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar. Door een natuurlijke en huiselijke omgeving te creëren en een uniek en verantwoord pedagogisch beleid te voeren, biedt Kinderdagverblijf Njoy kwaliteit die aansluit bij de wensen van ouders en/of verzorgers. Njoy biedt een veilige omgeving waarin uw kind makkelijk vertrouwd kan raken en waarin wij, als kinderdagverblijf, een bijdrage kunnen leveren aan een optimale ontwikkeling van uw kind.

In dit informatie boekje van kinderdagverblijf Njoy wordt u geïnformeerd over de dagelijkse gang van zaken in het kinderdagverblijf. Wij zullen ingaan op de zaken die voor de opvang van uw kind, gedurende zijn eerste levensjaar, van belangrijke invloed kunnen zijn. Hiermee bedoelen wij de locatie, omgeving, ruimte en de inrichting van het kinderdagverblijf.
Naast de informatie die betrekking heeft op de opvang van uw kind wordt er aandacht besteedt aan de zaken die belangrijk zijn voor uzelf. Daarmee doelen wij op de openingstijden, de breng- en haaltijden en het contact met de ouders. Het bepalen van de opvang van uw kind is geen gemakkelijke beslissing. Daarom hopen wij, nadat u het informatieboekje gelezen heeft, u behulpzaam te kunnen zijn bij het beantwoorden van eventuele vragen en het geven van een rondleiding op ons kinderdagverblijf.

Informatie boekje KDV Njoy

Dagboekje Ollie & Tigger

Voor de informatie wisseling tussen de leidsters en ouders maken wij gebruik van het Kinderopvang boekje van Ollie & Tigger de kinderen op Kinderdagverblijf Njoy  krijgen dit boekje Gratis u hoeft deze niet te bestellen.