Like Njoy kinderdagverblijf Zoetermeer Share Njoy kinderopvang Zoetermeer Youtube kanaal kinderdagverblijf njoy Feed kinderdagverblijf Zoetermeer

Tarieven

  • Njoy is een kinderdagverblijf dat deskundige kinderopvang biedt voor kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar. Door een natuurlijke en huiselijke omgeving te creëren en een uniek en verantwoord pedagogisch beleid te voeren, biedt Kinderdagverblijf Njoy kwaliteit die aansluit bij de wensen van ouders en/of verzorgers. Njoy biedt een veilige omgeving waarin uw kind makkelijk vertrouwd kan raken en waarin wij, als kinderdagverblijf, een bijdrage kunnen leveren aan een optimale ontwikkeling van uw kind.

Het tarief voor 2013

Alle tarieven zijn inclusief luiers, voeding (all inclusive Njoy concept).

Aantal dagen per week:

Kosten per Maand:

Tarief per uur:

5 dagen € 1489,60 € 6,25
4 dagen € 1192,68 € 6,25
3 dagen € 893,76 € 6,25
2 dagen € 595,48 € 6,25
1 dag € 297,92 € 6,25

 

De officiële feestdagen als ook de overige sluitingsdagen zoals de studiedagen zijn verwerkt in de tarieven die Kinderdagverblijf Njoy hanteert.
Het bovengenoemde uurtarief is een bruto tarief. Wat u uiteindelijk netto zelf betaald hangt af van de hoogte van de kinderopvangtoeslag.
De kinderopvangtoeslag is een bijdrage van de overheid en van uw werkgever in de kosten van kinderopvang. De kinderopvangtoeslag is geregeld in de Wet kinderopvang, die op 1 januari 2005 is ingegaan. De regeling voor de kinderopvangtoeslag is een zogenoemde ‘inkomensafhankelijke regeling’. Dit betekent dat u meer toeslag krijgt naarmate uw inkomen lager wordt. Maar niet alleen uw inkomen is van belang voor de hoogte van de kinderopvangtoeslag. Ook uw gezinssamenstelling (heeft u bijvoorbeeld een partner) en de opvanggegevens tellen mee (hoeveel uur gaan uw kinderen bijvoorbeeld naar de opvang). Hier kunt u de kinderopvang toeslag aan te vragen.

Kinderopvangtoeslag

In de kinderopvangtoeslag is een bijdrage van uw werkgever opgenomen. De werkgevers zijn namelijk verplicht om bij te dragen in de kosten van kinderopvang. U hoeft dus niets apart aan te vragen bij uw werkgever. Indien u wilt berekenen wat de netto kosten in uw situatie zijn, dan kunt u een proefberekening maken op Belastingdienst proef berekening teruggave kinderopvang.

Betaalwijze opvangkosten

Tegelijkertijd met de plaatsingsovereenkomst ontvangt u een machtiging voor automatische incasso van de opvangkosten. De opvangkosten zullen maandelijks op de 25ste dag van de maand automatisch worden geïncasseerd van uw bank- of girorekening. U ontvangt per maand vooraf (op de tiende dag van de maand) een gespecificeerde nota voor de opvang van uw kind in de desbetreffende periode. U betaalt de opvangkosten dus vooraf. Wanneer uw kind 4 jaar wordt, zal de laatste maand naar rato (de dag waarop uw kind 4 is geworden) worden verrekend.