Like Njoy kinderdagverblijf Zoetermeer Share Njoy kinderopvang Zoetermeer Youtube kanaal kinderdagverblijf njoy Feed kinderdagverblijf Zoetermeer

Wenperiode

  • Njoy is een kinderdagverblijf dat deskundige kinderopvang biedt voor kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar. Door een natuurlijke en huiselijke omgeving te creëren en een uniek en verantwoord pedagogisch beleid te voeren, biedt Kinderdagverblijf Njoy kwaliteit die aansluit bij de wensen van ouders en/of verzorgers. Njoy biedt een veilige omgeving waarin uw kind makkelijk vertrouwd kan raken en waarin wij, als kinderdagverblijf, een bijdrage kunnen leveren aan een optimale ontwikkeling van uw kind.

Een goede wenperiode kan een belangrijke rol spelen in het ontstaan van een veilige basis voor het kind. Veiligheid (zowel mentaal als fysiek) is één van de basisbegrippen binnen het pedagogisch beleid van Njoy. De rol van de pedagogisch medewerker is belangrijk voor het veilig voelen en hechten. In een opvoedingssituatie is het kind voor zijn gevoel van welbevinden afhankelijk van een beperkt aantal mensen. Een emotionele band met een volwassene is nodig om zich pas echt veilig te kunnen voelen. Van belang is dat de volwassene invoelend reageert, ontvankelijk is voor signalen van het kind, emotioneel ondersteunt en het kind de ruimte geeft. Op deze manier ontwikkelt het kind basisvertrouwen, ontstaat er een emotionele band en het besef dat er altijd iemand is op wie het kind kan terugvallen, hetgeen een voorwaarde is voor een optimale ontwikkeling

Doel van het wenbeleid is om het kind de gelegenheid te bieden vertrouwd te worden met de nieuwe situatie en een veilige plek op de groep te leren vinden, zodat het kind zich prettig gaat voelen binnen de kinderopvang en van daaruit zich kan gaan ontwikkelen. Daarnaast geeft het wennen de ouder(s) de mogelijkheid de reactie van hun kind te zien en rekening te kunnen houden met wat er bij komt kijken om hun kind weg te brengen.

Kortom: wennen aan een andere situatie dan de thuis. 
De pedagogisch medewerkers zullen er alles aan doen om uw kind op het gemak te stellen.  De ouders worden ten alle tijden geïnformeerd over het verloop van de wendag en u mag natuurlijk altijd tussen door even bellen.