Like Njoy kinderdagverblijf Zoetermeer Share Njoy kinderopvang Zoetermeer Youtube kanaal kinderdagverblijf njoy Feed kinderdagverblijf Zoetermeer

Ouders

  • Njoy is een kinderdagverblijf dat deskundige kinderopvang biedt voor kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar. Door een natuurlijke en huiselijke omgeving te creëren en een uniek en verantwoord pedagogisch beleid te voeren, biedt Kinderdagverblijf Njoy kwaliteit die aansluit bij de wensen van ouders en/of verzorgers. Njoy biedt een veilige omgeving waarin uw kind makkelijk vertrouwd kan raken en waarin wij, als kinderdagverblijf, een bijdrage kunnen leveren aan een optimale ontwikkeling van uw kind.

De gedeelde opvoedingsverantwoordelijkheid maakt een goede samenwerking tussen ouders en Kinderdagverblijf Njoy essentieel. Respect voor elkaars mening, cultuur, religie en opvattingen vormt een basis voor een goede samenwerking.

Binnen Njoy bestaat dan ook de algehele overtuiging dat een goede efficiënte kinderopvang alleen praktisch uit te voeren is wanneer ouders en leiding voldoende met elkaar communiceren.

Wij vinden het erg belangrijk dat de ouders zich betrokken voelen bij de opvang van hun kind. Wij realiseren ons dat wij opvang bieden aan het dierbaarste bezit van de ouders.