Like Njoy kinderdagverblijf Zoetermeer Share Njoy kinderopvang Zoetermeer Youtube kanaal kinderdagverblijf njoy Feed kinderdagverblijf Zoetermeer

VVE programma

 • Njoy is een kinderdagverblijf dat deskundige kinderopvang biedt voor kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar. Door een natuurlijke en huiselijke omgeving te creëren en een uniek en verantwoord pedagogisch beleid te voeren, biedt Kinderdagverblijf Njoy kwaliteit die aansluit bij de wensen van ouders en/of verzorgers. Njoy biedt een veilige omgeving waarin uw kind makkelijk vertrouwd kan raken en waarin wij, als kinderdagverblijf, een bijdrage kunnen leveren aan een optimale ontwikkeling van uw kind.

Kinderdagverblijf Njoy is gecertificeerd in het voorschoolse educatieprogramma “Piramide”.

De Piramide methode stimuleert jonge kinderen op een speelse manier in hun ontwikkeling. Door een slimme combinatie van activiteiten krijgen ze in een veilige omgeving grip op de wereld. Zo biedt Piramide elk kind de kans om zich optimaal te ontwikkelen.

De educatieve methode voor alle jonge kinderen

 •  Geeft jonge kinderen de kans zich optimaal te ontwikkelen
 •  Biedt houvast en ruimte voor pedagogisch medewerkers, leidsters en leerkrachten
 •  Het meest gebruikte VVE-programma
 •  Al sinds 1996 een groot succes

Piramide: het meest gebruikte VVE-programma

VVE staat voor Voor- en Vroegschoolse Educatie. De doelstelling van VVE is om de ontwikkeling van kinderen al op jonge leeftijd zo te stimuleren dat hun kansen op een goede schoolloopbaan worden vergroot. Piramide is het meest gebruikte VVE-programma en is ontwikkeld door Cito. De methode voldoet aan de kwaliteitskenmerken voor programma’s voor jonge kinderen . Zowel Nederlandse als buitenlandse onderzoeken tonen de positieve effecten ervan aan op de ontwikkeling van kinderen.

Piramide

Piramide stimuleert jonge kinderen op een speelse manier in  hun ontwikkeling, door een slimme combinatie van activiteiten krijgen ze in een veilige omgeving grip op de wereld. Piramide biedt elk kind de kans om zich optimaal te ontwikkelen. Een betere start kunt u ze niet geven!

Hoe werkt Piramide?

Kinderen ontdekken de wereld spelenderwijs de uitdagende activiteiten van Piramide maakt dit tot een feest. Het initiatief ligt in eerste instantie bij de kinderen. Piramide werkt volgens vier vaste stappen: Oriënteren, Demonstreren, Verbreden en Verdiepen. Daarmee wordt elk onderwerp dat aan bod komt telkens verder verkend. Piramide is een totaalprogramma. Dat betekent dat er aandacht is voor alle ontwikkelingsgebieden:

 •  Persoonlijkheidsontwikkeling
 •  Sociaal-emotionele ontwikkeling
 •  Motorische ontwikkeling
 •  Kunstzinnige ontwikkeling
 •  Ontwikkeling van de waarneming
 •  Denkontwikkeling en ontwikkeling van het rekenen
 •  Taalontwikkeling en ontwikkeling van lezen en schrijven
 •  Oriëntatie op ruimte, tijd en wereldverkenning

Deze ontwikkelingsgebieden komen altijd in samenhang aan bod. Zo leren kinderen prettig om te gaan met elkaar en plezier te hebben in het spel. Naast cognitieve vaardigheden leren ze bijvoorbeeld ook sociale en motorische vaardigheden.